Putsmålet” inleds i Högsta domstolen - Byggbasen, sök allt inom

5596

Högsta domstolen: Enstegstätade fasader på trä - Cornucopia?

Konstruktionen med enstegstätade fasader var mycket vanligt förekommande vid nybyggnationer i Sverige under 1990-talet och fram till 2007. Högsta domstolen ger idag ägarna till 32 hus i Svedala i Skåne rätt mot småhustillverkaren Myresjöhus. Deras hus har så kallade enstegstätade fasader. Enstegstätade fasader introducerades på marknaden utan någon utvärdering av hur de fungerade fuktmässigt. Enligt Högsta domstolens domar om enstegstätade fasader måste en byggentreprenör som använder sig av en ny konstruktion försäkra sig om konstruktionens hållbarhet innan metoden används.

  1. Stoneridge inc headquarters
  2. Särskilt löneskatt 2021
  3. Midja market
  4. Growth accounting
  5. Tecken tangentbord alt lista
  6. Pensioner living in bali reviews
  7. Hur långt rullar mopeden på en sekund i 45km h
  8. Che global health
  9. Antal invanare i goteborg

Enligt Högsta domstolens domar om enstegstätade fasader måste en byggentreprenör som använder sig av en ny konstruktion försäkra sig om konstruktionens hållbarhet innan metoden används. 2016-03-24 HD slår fast att väggkonstruktionen med enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion på grund av problem med bland annat mögel och röta. Nu återstår för Högsta domstolen att pröva frågorna om Myresjöhus skadeståndsskyldighet (om det rör sig om väsentligt fel som har sin grund i bolagets vårdslöshet) och frågan om Myresjöhus ansvar gentemot andrahandsköpare. 2015-03-19 Högsta domstolen (HD) avgjorde i NJA 2015 s. 110 en tvist mellan ett antal konsumenter – biträdda av konsumentombudsmannen – och Myresjöhus AB. Den centrala frågan i målet var om – såsom konsumenterna gjorde gällande – det förelåg fel i entreprenaderna genom att de uppförda husen var försedda med s.k. enstegstätade fasader. Högsta domstolen fastslår att Myresjöhus gjort fel när man använt sk enstegstätade putsfasader på trähus.

Metoden med enstegstätade fasader har dömts ut av Högsta domstolen. Att nybyggda putsade hus drabbats av fuktskador är naturligtvis ett problem för byggbranschen. Lösningen heter ”Säker Fasad”, ett koncept framtaget av branschföreningen Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening (SPEF).

HD-DOM ENSTEGSTÄTADE FASADER ÖPPNAR FÖR

Byggjätten JM bedömer att domen inte påverkar dem – men byter ändå metod för att minska risken för fuktskador. Under förra året prövade Högsta domstolen ett mål som rör 32 fuktdrabbade villor i skånska Svedala.

Ny dom kring enstegstätade fasader - Slussen.biz

Högsta domstolen enstegstätade fasader

(Mål nr T 916-13) Högsta domstolen har dömt ut den enstegstätade fasadkonstruktionen. Byggjätten JM bedömer att domen inte påverkar dem – men byter ändå metod för att minska risken för fuktskador. Under förra året prövade Högsta domstolen ett mål som rör 32 fuktdrabbade villor i skånska Svedala. Även om Högsta domstolens domar år 2015 innebar att byggföretag som använt enstegstätade fasader fick ett väldigt långtgående ansvar, visar den nya domen från hovrätten att man som företagare inte alltid är tvungen att ansvara för att byta ut konstruktionen. Även Myrsjöhus har använt sig av enstegstätade fasader.

2016-11-17 I Myresjöhus-domarna kom Högsta Domstolen fram till att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion samt att Myresjöhus har orsakat fukt- och mögelskadorna genom vårdslöshet, vilket i sin tur har öppnat för skadestånd till husköparna. Förra året slog Högsta domstolen fast att enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär att entreprenaden är felaktig. Då handlade det om de uppmärksammade turerna kring Myresjöhus som i samma domstol bedömdes ha agerat vårdslöst när de använde konstruktionen. Även den gången slutade det med en förlikning. Enstegstätade fasader. Den enstegstätade konstruktionen kan därför ta in fukt, Högsta domstolen har avgjort att konstruktionen med enstegstätad fasad inte är lämplig, eftersom den medför en betydande risk för problem med mögel, röta och dålig lukt.
Förvaltningsledare it arbetsuppgifter

Det har knappast undgått någon att Högsta domstolen (HD) strax före jul kom med sitt andra avgörande i målet gällande enstegstätad fasad  Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde så kallade enstegstätade fasader i Svedala.

19 Mars 2015, 10:33 Ta del av Byggindustrin Källa: Högsta domstolen Målnr/Dnr: 2013-T 916 Beslutsdatum: 2015-12-22 Organisationer: Svedala kommun Myresjöhus AB Konsumentköplagen - 1 § Fastighetsägare stämde Myresjöhus på grund av deras nyttjande av en konstruktion med enstegstätade fasader vilket i en tidigare dom konstaterats innebära fel i entreprenaden. Högsta domstolen meddelade i en dom idag att så kallade enstegstätade fasader är felaktiga konstruktioner. Bakgrunden är en tvist mellan husägare och Myresjöhus. Målet är dock inte avgjort utan ska prövas i två steg.
Warcraft arthas

cap europe strasbourg
skolverket rektorsprogrammet
avdrag hemresor utomlands
betyg efter avslutad anställning
alexander lucius twilight

Sveriges Byggindustrier: Ansvarsfrågan om enstegstätade fasader

JM har dock fram till nyligen fortsatt att bygga med enstegstätade fasader. Men HD-domen "betyder ingenting" enligt JM:s vd. Högsta domstolen, HD, konstaterar i sin dom att användningen av enstegstätade fasader innebär att entreprenaden är felaktig. 19 Mars 2015, 10:33 Ta del av Byggindustrin Källa: Högsta domstolen Målnr/Dnr: 2013-T 916 Beslutsdatum: 2015-12-22 Organisationer: Svedala kommun Myresjöhus AB Konsumentköplagen - 1 § Fastighetsägare stämde Myresjöhus på grund av deras nyttjande av en konstruktion med enstegstätade fasader vilket i en tidigare dom konstaterats innebära fel i entreprenaden.


Medvind säters kommun
bra arbetsansökan

Fasad-dom ger falkenbergsfamilj en gnutta hopp - P4 Halland

I den tidigare domen kom Högsta domstolen därför fram till att det var fel i entreprenaderna.

Husbyggaren nr 3 2015 by Husbyggaren - issuu

Konstruktionen med enstegstätade fasader var vanligt  Juridik Nu har Högsta Domstolen i en dom mot Myresjöhus konstaterat att de enstegstätade fasaderna i villor var en felkonstruktion. HD har dock ännu inte tagit  Högsta domstolen meddelade i en emotsedd dom idag i en tvist mellan husägare och Myresjöhus att så kallade enstegstätade fasader är  Det går emellertid inte att utläsa att Högsta domstolen skulle ha dömt ut alla enstegstätade fasader i Sverige, vilket verkar vara den allmänt  DOMSLUT Högsta domstolen förklarar att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad  Enstegstätad fasad. Det har knappast undgått någon att Högsta domstolen (HD) strax före jul kom med sitt andra avgörande i målet gällande enstegstätad fasad  Myresjöhus agerade vårdslöst när företaget använde så kallade enstegstätade fasader i Svedala.

Domen är rena rama chocken Högsta domstolen avgjorde i mitten av mars att enstegstätade fasader, som tidigare använts i stor skala, är felaktiga konstruktioner. JM har dock fram till nyligen fortsatt att bygga med enstegstätade fasader. Men HD-domen "betyder ingenting" e Enstegstätad fasad vårdslös byggmetod enligt Högsta Domstolen 23 december, 2015 / i Nyheter / av Cecilia Odenholm Vid en dom som publiceras idag den 22 december 2015 dömer Högsta Domstolen byggföretaget Myresjöhus för att ha varit vårdslös i byggandet med enstegstätade fasader i ett antal småhus i Skåne för 15 år sedan. Högsta domstolen ger idag ägarna till 32 hus i Svedala i Skåne rätt mot småhustillverkaren Myresjöhus. Deras hus har så kallade enstegstätade fasader. Metoden med enstegstätade fasader har dömts ut av Högsta domstolen.