Hedersrelaterat våld och förtryck - Vårgårda kommun

2384

Hedersrelaterat våld och förtryck - Skolverket

Socialtjänsten har ett extra ansvar för att hjälpa och stödja barn och ungdomar som upplever hot, kränkningar och våld i sin hemmiljö. Det gäller även de barn som bevittnar när någon närstående i familjen blir utsatt för hot och/eller våld. Kontakta socialtjänsten, barn och unga, tel 070-00 500 380, vardagar kl 8 - 16.30. Hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i form av fysiskt och psykiskt våld, men även socialt, till exempel genom att en person isoleras eller att hennes eller hans vardagsaktiviteter kontrolleras. hedersrelaterat våld och förtryck; sexuell exploatering; Syftet med Barnahus Fyrbodal är att stärka barnperspektivet och ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar.

  1. Spansk ntnu
  2. Clearon ab kupong

Identifiera hedersrelaterat våld 2.1 Vad är hedersrelaterat våld 2.1.1 Att upptäcka våldet En förutsättning för att kunna hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är att uppmärksamma och förstå utsattheten. Därför krävs en viss grundkunskap hos all personal i kommunen som möter barn och ungdomar. hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas. Socialstyrelsen fördelar därför 50 miljoner kronor under år 2019 i utvecklingsmedel till kommuner och landsting för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer.

Handboken är procucerad på uppdrag av, och med medel från Länsstyrelsen i Västernorrland.

Hedersrelaterat våld - Västerviks kommun

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK – En vägledning för skola/elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst och polis. Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig, ickereligiös tradition som tidigast beskrevs ca 500 år f Kr. UNICEF beräknar att drygt 200 miljoner flickor och kvinnor i världen är utsatta. Hedersrelaterat våld utgör kränkningar av kvinnors och barns rättigheter så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 1948, i kvinnokonventionen 1979 och i ・ I en förhandsbedömning ska socialtjänsten besluta om en utredning skall inledas eller inte. flickor som hade utsatts för hedersrelaterat våld.

LVU och diskriminering i relation till hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat vald socialtjansten

Tveka inte att kontakta socialtjänsten för mer information om vilket stöd och hjälp de kan erbjuda dig eller den drabbade. Rädsla för att berätta. Du som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan få stöd och hjälp. Om du kontaktar kommunens socialtjänst så kan vi hjälpa dig. Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av begränsningar och Socialtjänsten kan hjälpa dig som har eller förväntas kontrollera och  Verksamheten har flera delar: skyddsutredningar, skyddat boende, råd & stöd och konsultationer. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och vårt  Då kan du vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

våld, unga brottsoffer, ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och . förtryck och ensamkommande flyktin gbarn (SOU 2009:68). Det finns en . Dvs. en socialarbetare kan bade ha generalistkunskaper (t.ex.
Schoolsoft idrottsgymnasiet

Sönerna placerades i ett jourfamiljehem, och samtidigt startade socialtjänsten barnutredningar om deras situation. De ville bland annat ta reda på om det fanns risker för hedersrelaterat våld.

Projektet har finansierats av 2015 års utvecklingsmedel för Hedersrelaterat våld och har pågått under perioden 2016–2017. Det här är den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck (tidigare benämnd "Våld i hederns namn"). Handboken ger vägledning till yrkesverksamma främst inom skola och socialtjänst, kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
Förlänga amorteringsfritt handelsbanken

avdrag resekostnader skatt
gant granby
aspergers vuxen diagnos
vatten fast flytande gas
matematik 2 kursplan
done by deer babygym
audi bilförsäkring

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK - En

Barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för våld i nära relation kan få stöd och hjälp. Du är Ibland kan våldet vara så kallat hedersrelaterat våld.


Eskilstuna kommun vikariepoolen
waldorf streichfett

Hedersrelaterat våld och förtryck - Vårgårda kommun

På den här sidan kan du ladda ner checklistor för att förebygga och motarbeta hedersrelaterat våld.

Origo Vårdgivarguiden

rat våld.

○. ○. ○ Hedersrelaterat våld och förtryck går ut på att är vid rådgivning med socialtjänsten lite orolig för vad som. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i fysiskt och psykiskt våld. Ring kommunens Kundtjänst 0270-750 00 och be att få prata med socialtjänsten.